Ben Harper - Gold to Me (1996 EP) + Faded (1997 EP)

文件类型 创建日期 下载热度 文件大小 文件个数
音乐 2020-03-26 2 315.67M 14
文件列表
 1. 1997 - Faded (EP)/02 - Remember (Live).flac 56.3 MB
 2. 1997 - Faded (EP)/04 - Like A King (Remix).flac 48.9 MB
 3. 1996 - Gold To Me (EP)/04 - Don't Take That Attitude to Your Grave (Live).flac 44.3 MB
 4. 1996 - Gold To Me (EP)/02 - Excuse Me Mr - (Album Version).flac 34.1 MB
 5. 1997 - Faded (EP)/03 - Superstition (Live).flac 33.7 MB
 6. 1997 - Faded (EP)/01 - Faded.flac 32.0 MB
 7. 1996 - Gold To Me (EP)/01 - Gold to Me (Radio Edit).flac 30.8 MB
 8. 1996 - Gold To Me (EP)/03 - Burn One Down (Live).flac 24.3 MB
 9. 1996 - Gold To Me (EP)/05 - Whipping Boy (Remix).flac 23.1 MB
 10. 1997 - Faded (EP)/Art/Booklet 1,4.jpg 1.2 MB
 11. 1996 - Gold To Me (EP)/Art/Cover.jpg 702.8 kB
 12. 1996 - Gold To Me (EP)/Art/Tray.jpg 579.2 kB
 13. 1996 - Gold To Me (EP)/Art/Disc.jpg 510.5 kB
 14. 1997 - Faded (EP)/Art/Disc.jpg 435.2 kB
友情提示

亲,你造吗?将网页分享给您的基友,下载的人越多速度越快哦!

取消

感谢您的支持!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦